Billedet på sidehoved
image

Eb skolefodbold 2015

 • ikon
  Jan Lilholt den 08-10-2015
  Høring - Ny skolestruktur i Lemvig By
   
  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 7. oktober 2015 at sende forslag om nedlæggelse af Christinelystskolen og Lemtorpskolen i høring.
   
  Forslaget indebærer, at der skabes én ny skole i Lemvig By fra sommerferien 2016 omfattende de skoledistrikter, der i dag er gældende for Christinelystskolen og Lemtorpskolen.
   
  Formålet med dannelsen af en skole i Lemvig By er dels ønsket om også på sigt at kunne fastholde den høje kvalitet i det skoletilbud, kommunen stiller til rådighed, og samtidig indeholder forslaget mulighed for på sigt at skabe de fysiske rammer for en kommunal samling af kommunens 7.-9. klasser på denne skole, hvis dette senere ønskes vurderet med henblik på at kunne øge kvaliteten for elever i kommunens overbygning.
   
  Den nye skoles skolebestyrelse vil bestå af medlemmerne fra henholdsvis skolebestyrelsen for Christinelystskolen pr. 1. oktober 2015 og fra skolebestyrelsen på Lemtorpskolen. Den nye skolebestyrelse vil fra 1. marts 2016 indgå i arbejdet med etableringen af den nye Lemvig Skole - herunder besættelse af lederstilling og skabelse af en udviklingsplan for den nye skole.
   
  Den 10. november 2015 kl. 19.30 holder Familie- og Kulturudvalget et offentligt møde på Lemvig Gymnasium, hvor alle interesserede er velkomne.
   
  Frist for afgivelse af høringssvar er fredag den 4. december 2015. Høringssvaret skal sendes til Familie- og Kultursekretariatet på mail kultur@lemvig.dk eller adressen Rådhusgade 2, 7620 Lemvig.
   
  Jf. Folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20. juni 2014) samt bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014.
   
 • ikon
  Charlotte Jessen Warming den 06-10-2015
  Oplevelser i efterårsferien på Lemvig Museum.
 • ikon
  Jan Lilholt den 23-09-2015
  Til orientering

  Hermed nyeste udvikling i sagen om en kommende Lemvig Skole.

  Familie- og Kulturudvalget besluttede på deres møde den 22. sept. at indstille til Kommunalbestyrelsen, at Lemtorpskolen og Christinelystskolen begge nedlægges med udgangen af dette skoleår med henblik på at etablere én samlet skole i Lemvig by.

  Forslaget vil efter Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober blive sendt i høring hos de to skolers bestyrelser samt i offentlig høring, ligesom der vil blive inviteret til dialogmøder med de to skolers bestyrelser. Der vil også i høringsperioden blive afholdt offentligt møde om forslaget.
  Hele sagen med tilhørende procesplan kan ses på følgende link:
   
  http://www.lemvig.dk/Files/Files/FICS/Sites/Familie-%20og%20Kulturudvalget/internet/september/InfRef3527.html
   
   
 • 19-10-2015
  08:30-09:30
  Ledermøde ·
  1
 • 20-10-2015
  10:00-12:00
  Ledermøde i SFO Asgård ·
  1
 • 20-10-2015
  19:00-21:30
  Skolebestyrelsesmøde · 0A · 1A · 1B · 2A · 2B · 3A · 3B · 4A · 4B · 5A · 5B · 6A · 6B · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B · HJEMMEUNDE
  1