Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Ingen aktuelle opslag
 • 21-09-2017
  12:00-23:55
  Skoleidrættens udviklingskursus ·
  1
 • 22-09-2017
  08:00-23:55
  Skoleidrættens udviklingskursus ·
  1
 • 25-09-2017
  08:00-15:00
  Erhvervspraktik for 9.A. · 9A · 9A
  1
 • 26-09-2017
  08:00-15:00
  Erhvervspraktik for 9.A. · 9A · 9A
  1
 • 26-09-2017
  17:00-20:00
  Fælles forældremøde i blok C/E. · 0A · 1A · 1B · 2A · 2B · 3A · 3B
  1
 • 27-09-2017
  08:00-15:00
  Erhvervspraktik for 9.A. · 9A · 9A
  1
 • 27-09-2017
  08:00-15:00
  Skills for 8. årgang · 8A · 8B
  1
 • 28-09-2017
  forældremøde i blok D- Fælles · 5A · 5B · 6A · 6B · 7A · 7B
  1
 • 28-09-2017
  08:00-15:00
  Erhvervspraktik for 9.A. · 9A · 9A
  1
 • 28-09-2017
  13:00-16:00
  Microbit kursus Herning ·
  1