Lemtorpskolen - Nissumvej 10 - 7620 Lemvig - 96631365 - [email protected]

Det er Lemtorpskolens mål at skabe muligheder for udvikling, oplevelser og det at tage ansvar.

 

Derfor arbejder vi for:

 

Udvikling:

·                at skabe de bedste forudsætninger for at udvikle faglig og personlig kompetence for alle på skolen

·                at udvikle elevernes selvstændighed

·                at skole og  forældre i fællesskab ruster eleverne til aktivt at tage del i arbejdslivet, familie– og fritidslivet og et demokratisk samfund

·                at skolen er med til at udvikle børnenes forståelse for lokale og globale kulturer

·                at undervisningens indhold, udtryks- og arbejdsformer, opleves udfordrende – både fagligt og personligt

·                at forældrene tager aktivt del i skolens arbejde og udvikling

·                at børn og voksne trives ved arbejdet i skolen og på tværs af fag, klasser og årgange

·                at skabe et læringsmiljø, der er præget af åbenhed, tillid og en positiv omgangstone

  

Oplevelser:

·                at skolegangen er præget af oplevelsesrige aktiviteter i alle fag

·                at give den enkelte mulighed for at udfordre sig selv og andre i et indbyrdes samspil

·                at skoleåret er sammenkædet af både nye og traditionsbestemte arrangementer

·                at elever og lærere kan færdes i æstetiske og funktionelle bygninger og lokaler, der lever op til tidens krav

 

Ansvarlighed:

·                at børn og voksne tager et medansvar for samspillet mellem sig selv og andre

·                at skole og forældre tager et fælles ansvar for barnets trivsel og udvikling

·                at eleverne lærer at tage medansvar for egen læring

·                at skolen er med til at udvikle elevernes forståelse og medansvar for eget nærmiljø