Lemtorpskolen - Nissumvej 10 - 7620 Lemvig - 96631365 - [email protected]

 

Almindelige bestemmelser

Vis hensyn mod andre.

Mød præcis.

Skolens undervisningsmaterialer, inventar og bygninger skal behandles med omhu. Ødelægger du noget ved tankeløshed eller med vilje, må du selv erstatte det.

Skolebøgerne skal behandles med omhu og til enhver tid være forsynet med omslagspapir, hvor navn og klasse er anført.

Efter forsømmelser må du til klasselæreren aflevere en skriftlig meddelelse fra dine forældre om årsagen.

Tobaksrygning er ikke tilladt for elever.

Regler for skolegården

I frikvartererne må du kun forlade skolegården efter indhentet tilladelse. (Særlig regel for 7.,8. og 9. klasse).

Slagsmål og voldsom eller farlig leg er forbudt. 
I fobindelse med snevejr gælder der særlige regler for leg og sneboldkastning.

Papir og andet affald skal henlægges i affaldskasserne.

Cykler og anbringes på dertil anviste steder.

Ophold ved cykler er forbudt.

Regler for skolebygningerne

Undgå støjende adfærd i aktivitetstorvene.

Unødigt ophold på toiletterne er forbudt.

Der skal være ryddet op inden klasselokalet forlades.

I frikvartererne må  elever opholde sig på fællesarealer og i deres egen stamklasse.